Stiftelsen

Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen bildades under 2015 i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220).

Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse som enligt sina stadgar har som ändamål att via bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer främja

  • kultur,
  • miljövård,
  • omsorg om barn och ungdom,
  • sjukvård,
  • social hjälpverksamhet,
  • utbildning och
  • vetenskaplig forskning.

Information om hur man ansöker om bidrag från Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen finns under rubriken ”Ansökan”.