Kontakt

Kontakt

Ansökan om bidrag från Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen skickas till ansokan@ullaochlennartwallenstamstiftelsen.se

Vid övriga ärenden ber vi er att skicka ett meddelande till info@ullaochlennartwallenstamstiftelsen.se

Stiftelsen har ingen löpande verksamhet och styrelsen träffas endast vid ett fåtal tillfällen per år, innebärande att vi har begränsade möjligheter att besvara frågor. Om ärendet är brådskande ber vi er därför att kontakta oss via post: Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen, c/o Advokatfirman Mart Tamm AB, Vasagatan 43a, 411 37 Göteborg.

Gåvor till Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen

Vid gåvor till Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen går det bra att använda stiftelsens bankgiro 615-7606.