Historik

Givandets glädje

Både Ulla och Lennart Wallenstam växte upp djupt präglade av frikyrkosverige på 1900-talets början och mitt. Frivillighet, generositet och engagemang var grundstenar i deras tankesätt.flickorna

”Om det ska hända något gäller det att kavla upp ärmarna och hjälpa till” var ett av talesätten i det gemensamma hemmet. Redan tidigt engagerade sig Lennart för församlingen genom att dirigera körer med både armar och fiol.

För både Ulla och Lennart var det självklart att skänka pengar till behjärtansvärda ändamål. Offrande och kollekt i de församlingar där de var medlemmar var självklart för dem eftersom tanken på generositet redan finns i bibeln och det var också en viktig förutsättning för de framväxande frikyrkorna. Lennart Wallenstam och byggföretaget Lennart Wallenstam Byggnads AB har varit med och byggt och sponsrat många kyrkor i Göteborgsområdet.

De sociala behoven var stora i Göteborg efter kriget och det fanns många goda krafter, människor som ville vara med och hjälpa till. Göteborgs Kristna Affärsmän (KAN), Göteborgs Räddningsmission m fl startades och där var Lennart Wallenstam en av stöttepelarna. Det har varit en självklarhet att Lennart Wallenstam Byggnads AB haft en stor insats i sociala projekt – både när det gäller institutioner, föreningar och enskilda människor. Anledningen ska vara behovet… inte att det ser bra ut utåt sa Lennart ofta. Ett annat av hans talesätt var ” Den ena handen ska inte veta vad den andra gör.”

Samtidigt som resandet ökade och informationen om tillståndet i världen blev synligt började Ulla och ulla och flickorLennart engagera sig i hjälpverksamhet som bedrev sin verksamhet utomlands.

Pingstmissionen, Barn i Nöd och Våra Bröder är några av de stiftelser som fått ekonomiska bidrag genom åren. Ulla och Lennart reste dessutom till Thailand, Palestina, Kenya mm för att se hur verksamheten arbetade. De tog med sig hela familjen på en resa till Bankok och till bergsbyar i norra Thailand för att barnen skulle få lära sig ”givandets glädje” genom att se behoven.

 

boat

Ulla och Lennart hade en övertygelse att det fanns en välsignelse i att vara generös. Man ska inte vara generös för att få något tillbaka, men om man är generös så får man väldigt mycket tillbaka. Man präglas själv, man hjälper någon annan, så som det uppmanas i Nya Testamentet och världen blir lite bättre. Bara goda saker kommer ur generositet. ”Det kommer aldrig någonting i en knuten hand”. I denna anda bestämde sig Ulla Wallenstam för att bilda Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen 2015.