Donationer

Donationer

 

UTDELNING 2017

 

2017 Valde vi följande stipendiater:

Göteborgs Räddningsmission

Jontefonden

Mind

Betlehemskyrkan, Göteborg

Barn i Nöd

Erikshjälpen

Diakonia

El Sistema

Equmeniakyrkan Bohus Björkö

Stiftelsen ”Våga vara dig själv!!!”

GAPF – Glöm inte Pela och Fadime

Hidde Iyo Dhaqan ”Bisam”

Smyrnakyrkan, Göteborg

GKSS ”Renovering av kök Aeolusön”

Lopme Naestie ”Samisk förening”

 

 

Sammanlagda summa: 3.500.000 kr

 

 

Här följer en beskrivning av stipendiaterna och de projekt som vi stöder:

Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission är en ideburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund med uppdrag att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Stipendiepengarna användes till:

* Arbetet med hemlösa och behövande.

* Arbetet mot prostitution och människohandel.

* Solrosen – stöd till barn som har en mamma eller pappa i fängelse.

Läs mer på www.raddningsmissionen.se

 

Jontefonden

En stiftelse som riktar sig till barn och ungdomar som på olika sätt mött sjukdomar som leder till transplantation.

Stipendiepengarna användes till:

Man arbetar med att öka livskvaliteten för drabbade eller deras familjer.

Läs mer på www.jontefonden.se

 

Mind

Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. De driver bl.a. stödverksamhet i form av Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen med hjälp av ca 290 volontärer.

Stipendiepengarna användes till:

Att starta upp en egen svararverksamhet i lokalföreningen i Göteborg.

Läs mer på www.mind.se

 

Betlehemskyrkan, Vasagatan Göteborg.

Betlehemskyrkan är en kyrka som tillhör Equmeniakyrkan i Sverige.

Stipendiepengarna användes till:

Betlehemskyrkans äldreboende, Vasahemmet.

Läs mer på

www.betlehemskyrkan.se

 

Barn i Nöd

Barn i nöd arbetar med och för barn i olika delar av världen.

Stipendiepengarna användes till:

I norra Indien bygger Barn i Nöd en yrkesskola för tonårsflickor för att skydda dem från prostitution Stipendiepengarna användes till Inventarier.

Läs mer på www.barninod.se

 

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en organisation som arbetar med hjälparbete.

Stipendiepengarna användes till:

Att delfinansiera ett skolbygge i Siliguri i Indien.

Läs mer på www.erikshjalpen.se

 

Diakonia

Diakonia är människor som hjälps åt för att bekämpa fattigdom och att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda. Diakonia tror att de som lever i fattigdom och utsatthet själva vet vilka förändringar som krävs för att deras liv skall bli bättre. Därför arbetar man tillsammans med flera hundra lokala organisationer i drygt 30 länder.

Stipendiepengarna användes till:

  • Flickors rättigheter i Bangladesh
  • Motverka barnarbete i Burma
  • Stoppa undernäring i Burma

Läs mer på www.diakonia.se

 

El Sistema

En stiftelse som arbetar med att genom musikutbildning främja barn och ungdomars utveckling. Positiva förändringar och integration i kulturlivet berikar skapas genom musik. Stipendiepengarna användes till:

Att skapa en orkester, Swedish Dream Orchestra, för ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer på www.elsistema.se

 

 Bohus Björkö Equmeniaförsamling

Bohus Björkö Equmeninaförsamling och är en liten församling på en ö i norra skärgården utanför Göteborg.

Stipendiepengarna användes till:

Ungdomsarbetet.

Läs mer på www.equmeniakyrkanbjorko.se

 

Stiftelsen ”Våga vara dig själv!!!”

Stiftelsens ändamål är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Vill motverka utanförskap, mobbing och kränkningar hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter.

Ledord: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje.

Stipendiepengarna användes till:

Ett stort sommarläger och ledarskapsutbildningar.

Läs mer på www.vagavaradigsjalv.se

 

 GAPF- Glöm inte Pela och Fadime

Ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Stipendiepengarna användes till:

Projektet- ”SOS Samtal och Stöd”

Läs mer på www.gapf.se

 

Hidde Iyo Dhaqan ”Bisam”

Ideell förening i Malmö.

Stipendiepengarna användes till:

Bisam – bi och insektsodling i samverkan I projektet deltar ca 1000 barn i åldrarna 4-12 år. Projektet syftar till att utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar och till att utveckla nya pedagogiska metoder där barn engagerar sig i miljöarbete.

Läs mer på www.hidde-iyo-dhaqan.se

 

Smyrnakyrkan i Göteborg

Smyrnakyrkan är en församling som tillhör Pingströrelsen.

Stipendiepengarna användes till:

Deras sociala hjälpverksamhet; man delar ut matkassar, bjuder på soppluncher och ger ekonomisk hjälp vid nödlägen.

Läs mer på www.smyrna.se

 

GKSS ”Renovering av kök Aeolusön

Göteborgs Kungliga Segelsällskap bedriver barn och ungdomsverksamhet. Bl.a anordnar man sommarläger på Aeolusön i Göteborgs södra skärgård.

Stipendiepengarna användes till:

Delfinansiering av ett nytt kök på sin lägergård.

Läs mer på www.gkss.se

 

Lopme Naestie

Lopme Naestie är en Samisk förening.

Stipendiepengarna användes till:

Samiska kulturdagar i mars 2017.

Läs mer på www.lopmenaestie.se

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

UTDELNING 2016

2016 hade vi fått in ansökningar och vi valde att utse följande stipendiater:

Göteborgs Räddningsmission

Ronald Mc Donald hus

Betlehemskyrkan, Göteborg

Diakonia

Barn i Nöd

MAF Sweden

Tillsammans för Sverige/Unga som tror

Mercy ships

Stiftelsen ”Våga vara dig själv!!!”

Bohus Björkö Missionsförsamling

Göteborg Handikappridklubb

 

Sammanlagda summa: 2.725.000:-

 

Här följer en beskrivning av stipendiaterna och de projekt som vi stöder:

Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission är en ideburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund med uppdrag att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Stipendiepengarna användes till:

* Arbetet med hemlösa och behövande.

* Arbetet mot prostitution och människohandel.

* Solrosen – stöd till barn som har en mamma eller pappa i fängelse.

Läs mer på www.raddningsmissionen.se

 

Ronald Mc Donald hus

Ronald Mc Donald hus vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus erbjuder familjer med svårt sjuka barn boende i hemlik miljö om det är för långt att pendla hem under påfrestande behandlingsperioder.

Stipendiepengarna användes till:

Att bygga ytterligare 13 rum i Ronald Mc Donald hus

i Göteborg.

Läs mer på www.ronaldmcdonaldhus.se/goteburg

 

Betlehemskyrkan, Vasagatan Göteborg.

Betlehemskyrkan är en kyrka som tillhör Equmeniakyrkan i Sverige.

Stipendiepengarna användes till:

Betlehemskyrkans internationella arbete i Indien. I samarbete med Hindustani Covenant Church i Puna, Indien, byggde man till en skola med ytterligare en våning. Flera elevers skolavgift och skolskjuts fick också del av stipendiet.

Läs mer på

www.betlehemskyrkan.se

 

Diakonia

Diakonia är människor som hjälps åt för att bekämpa fattigdom och att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda. Diakonia tror att de som lever i fattigdom och utsatthet själva vet vilka förändringar som krävs för att deras liv skall bli bättre. Därför arbetar man tillsammans med flera hundra lokala organisationer i drygt 30 länder.

Stipendiepengarna användes till:

  • Flickors rättigheter i Bangladesh
  • Motverka barnarbete i Burma
  • Stoppa undernäring i Burma

Läs mer på www.diakonia.se

 

Barn i Nöd

Barn i nöd arbetar med och för barn i olika delar av världen.

Stipendiepengarna användes till:

  • Hjälpcentret Instituto Evangelico i Japeri i Brasilien. Där bedriver man musikundervisning och stipendiepengarna användes till att köpa musikinstrument.

Läs mer på www.barninod.se

 

MAF Sweden

MAF har ett flygprogram i Bangladesh, där man flyger sjukvårdspersonal till otillgängliga delar av landet.

Stipendiepengarna användes till:

Stipendiepengarna användes till att finansiera ytterligare ett flygplan.

Läs mer på www.maf.se

 

Tillsammans för Sverige/Unga som tror

”Tillsammans för Sverige” är ett utbildningsprogram på Fryshuset som riktar sig till ungdomar 15-35 år.

”Unga som tror” på Interreligiösa Centret i Göteborg riktar sig till unga människor i olika religioner för att hitta vägar till dialog, samförstånd och samarbete.

Stipendiepengarna användes till:

Samarbetet- Tillsammans för Sverige/Unga som tror handlar om ledarskapsutbildningar, utbildning i självutveckling, interreligiös ledarskapsutbildning och föreläsningsturne.

Läs mer på www.tillsammansforsverige.fryshuset.se

www.interreligiosacentret.se/unga-som-tror/

 

Mercy ships

Mercy ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg och erbjuder gratis sjukvård till de fattigaste människorna i världen.

Stipendiepengarna användes till:

Kvinnor med förlossningsskador i några utvecklingsländer.

Läas mer på www.mercyships.se

 

Stiftelsen ”Våga vara dig själv!!!”

Stiftelsens ändamål är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Vill motverka utanförskap, mobbing och kränkningar hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter.

Ledord: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje.

Stipendiepengarna användes till:

Ett stort sommarläger och ledarskapsutbildningar.

Läs mer på www.vagavaradigsjalv.se

 

Bohus Björkö Missionsförsamling

Församlingen heter numera Bohus Björkö Equmeninaförsamling och är en liten församling på en ö i norra skärgården utanför Göteborg.

Stipendiepengarna användes till:

Ungdomsarbetet.

Läs mer på www.equmeniakyrkanbjorko.se

 

Göteborg Handikappridklubb

Göteborg Handikappridklubb är en ideell förening som bedriver behandlings- och fritidsridninng för barn, ungdomar och unga vuxna ryttare med olika funktionsnedsättningar. Man anordnar även ridläger.

Stipendiepengarna användes till:

Inköp av en specialtränad häst.

Läs mer på www.ghrk.se

 

 

UTDELNING 2015

2015 var ett omtumlande år och vi hade en stor flyktingström som kom till Sverige.

Vi beslutade att vi, trots att vi inte hade startat själva arbetet med stiftelsen, skänka pengar till Radiohjälpens kampanj ”Flykt”.