Ansökan

Ansökan

Ansökan om donationer görs skriftligen via mail till ansokan@ullaochlennartwallenstamstiftelsen.se

Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen fattar beslut om donationer en gång årligen vid ett styrelsemöte som normalt hålls under mars månad. Vid detta möte behandlas som huvudregel endast ansökningar som har inkommit senast den 31 december föregående kalenderår.

Stiftelsen har på grund av begränsade administrativa resurser endast möjlighet besvara de ansökningar som beviljas.

Stiftelsen saknar enligt sina stadgar möjlighet att besluta om donationer till privatpersoner.

 

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnande av en ansökan lämnas samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).